Znajdź nas na Facebooku
Wydłużenie terminu konkursu do
31.08.2022 r.

O Blachomanii 2022

Safari w Afryce to marzenie wielu podróżników. Nuta ryzyka, dawka adrenaliny, dzikie zwierzęta na wolności – w swoim naturalnym środowisku, a do tego zapierające dech w piersiach afrykańskie widoki.

Zaintrygowani?

KENIA to miejsce, które wybraliśmy jako cel wyprawy dla Partnerów firmy Blachotrapez oraz marek KROP i Solid Steel. Wyjazdy w ramach specjalnego programu „Blachomania” organizowane są w najatrakcyjniejsze miejsca globu i stanowią wyróżnienie dla naszych kontrahentów. W tym roku serdecznie zapraszamy na „Ekskluzywne Safari w Afryce”.

Miłośnicy niezapomnianych spotkań z naturą zdecydowanie znajdą tu coś dla siebie. Tygodniowy wyjazd do KENII to okazja, by poznać niezwykły klimat kenijskich miast, odkryć największe atrakcje jednych z największych Parków Narodowych Afryki i doświadczyć dzikiego oblicza Czarnego Lądu.

Czeka na Ciebie wypoczynek all Inclusive w czterogwiazdkowym, ekskluzywnym hotelu Baobab Beach Resort & Spa oraz niezapomniane safari w najpiękniejszych Parkach Narodowych Afryki. Podczas wyjazdu do wygarnia dodatkowe nagrody i specjalne atrakcje przygotowane przez organizatorów.

Spędź z nami swój wymarzony urlop. Wyjazd stanowi połączenie relaksu w luksusowym wydaniu i aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzikiej przyrody w wodzie i na lądzie.

Termin wyjazdu: od 13 do 21.10.2022 r.

Jak wygrać wyjazd do Kenii?

 1. Wejdź na stronę www.blachomania.pl i zarejestruj się do naszego programu. Zaakceptuj zasady konkursu.
 2. Od 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r. zbieraj punkty za zakup produktów oferowanych przez Blachotrapez oraz firmę KROP i Solid Steel.
 3. Logując się do systemu możesz sprawdzić aktualny stan punktacji i zajmowaną pozycję.
 4. Etap końcowy to wyłonienie zwycięzców.
 5. Po ogłoszeniu wyników – pakuj walizki! Wylot nastąpi 13 października.

Program Motywacyjny będzie prowadzony na terenie Polski. Rejestracji do Programu Motywacyjnego Blachomania 2022 dokonuje manager na podstawie przekazanych przez Uczestnika danych (NIP, email, nr telefonu). Uczestników wyłonimy w trzech kategoriach:

 • I Kategoria: wartość obrotu w okresie Programu Motywacyjnego,
 • II Kategoria: największa sprzedaż systemów rynnowych KROP w okresie Programu Motywacyjnego,
 • III Kategoria: największa sprzedaż systemów dachowych Solid Steel.

Zbieraj punkty i ruszaj z nami odkryć Ekskluzywne Safari w Afryce!

Program wyjazdu

Kenia 13-21.10.2022 r.

Dzień 1 (13.10.2022)

Zbiórka w Warszawie, na lotnisku Chopina, stanowisko oznaczone logo firmy Blachotrapez. Przelot do Mombasy samolotem czarterowym. Zakwaterowanie z pakietem All Inclusive w hotelu Baobab Beach Resort & Spa ****.

Dzień 2 (14.10.2022)

Park Narodowy Tsavo West – pierwszy dzień safari

Dzień 3 (15.10.2022)

Park Narodowy Amboseli, malownicze Źródła Mzima, przepiękny widok na majestatyczny “dach Afryki” – Kilimandżaro, na koniec dnia wizyta w wiosce Masajów.

Dzień 4 (16.10.2022)

Park Narodowy Tsavo East oraz safari w jednym z największych Parków Narodowych Afryki: ponad 14 tys. km2 sawanny i niesamowitych lasów akacjowych, ponadto setki dzikich zwierząt: słonie, lwy, bawoły, antylopy kudu i żyrafy. Nocleg– Salt Like Lodge.

Dzień 5 (17.10.2022)

Safari w parku Tsavo East i wyjazd w kierunku Mombasy.

Dzień 6/7 (18/19.10.2022)

Relaks w hotelu na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Czas wolny na wypoczynek, kąpiele morskie i słoneczne.

Dzień 8/9 (20/21.10.2022)

Wylot do Polski samolotem czarterowym. Lądowanie na Okęciu następnego dnia.

 

Obostrzenia COVID-19:

Osoby zaszczepione:

Testy przed przyjazdem - Osoby w pełni zaszczepione nie muszą posiadać negatywnego wyniku testu PCR.

Testy po przyjeździe - Brak

Kwarantanna -  Nie ma obowiązku kwarantanny.

Osoby niezaszczepione:

Testy przed przyjazdem - Osoby niezaszczepione z powodów zdrowotnych muszą posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego w ciągu 72 godzin przed podróżą (nie dotyczy dzieci poniżej 5 lat).

Wyniki testu muszą być wprowadzone na stronę www.globalhaven.org.

Osoby, których stan zdrowia nie pozwala na przyjęcie szczepienia powinny przedstawić zaświadczenie potwierdzające powód, dla którego szczepionka nie może być przyjęta. Zaświadczenie musi być w języku angielskim i pochodzić z uznanego ośrodka medycznego.

Testy po przyjeździe  - Osoby niezaszczepione będą poddawane testom antygenowym po przyjeździe na własny koszt (30 USD). W wypadku pozytywnego wyniku testu antygenowego konieczne będzie wykonanie testu PCR także na własny koszt (50 USD) oraz poddanie się samoizolacji. Nie dotyczy dzieci poniżej 5 lat.

Kwarantanna -  Nie ma obowiązku kwarantanny

Aktualne informacje dotyczące restrykcji COVID-19 znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/kenia/idp.

Regulamin

Regulamin Programu Motywacyjnego "BLACHOMANIA 2022"
 
I ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego pod nazwą „Blachomania 2022”, jest Blachotrapez sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), ul. Kilińskiego 49 A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000370357.
 2. Program Motywacyjny będzie prowadzony w okresie od dnia 01.01.2022 r. do 31.08.2022 r., przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Programu.
 3. Program Motywacyjny będzie prowadzony na terenie RP.
 4. Program Motywacyjny skierowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży pokryć dachowych oraz akcesoriów, które są związane umową handlową z firmą Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce Zdroju. W programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 5. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia, zaś Uczestnika od chwili rejestracji w aplikacji online, dostępnej na stronie www.blachomania.pl.
 6. Celem Programu Motywacyjnego jest promowanie produktów z oferty Organizatora, a także zwiększenie wolumenu sprzedaży tych produktów.
 7. Nagrodą w Programie Motywacyjnym jest wyjazd na Safarii do Kenii.
 8. Liczba uczestników biorących udział w Programie Motywacyjnym jest nieograniczona.
   

II CHARAKTER PROGRAMU

 1. Program Motywacyjny polega na tym, że Uczestnicy, w okresie obowiązywania programu, realizować będą zakupy całej oferty handlowej Organizatora. Programem Motywacyjnym objęty jest cały obrót wykonany przez Uczestnika z Organizatorem w okresie trwania programu.
 2. Uczestnicy zostaną poddani ocenie w trzech kategoriach tj.:

 
I Kategoria-wartość obrotu w okresie Programu Motywacyjnego:

W tej kategorii nagrodzonych zostanie 40 Uczestników, którzy w okresie trwania programu osiągnęli najwyższy obrót za zakup produktów z całej oferty Organizatora, w tym minimum 100.000,00 zł netto (sto tysięcy) za zakup systemów rynnowych KROP. Dla Laureatów, którzy zrealizowali najwyższy obrót nagrodą będzie pobyt dla jednej osoby w Kenii w październiku 2022 r. 


II Kategoria- największa sprzedaż systemów rynnowych KROP w okresie Programu Motywacyjnego:

W tej kategorii nagrodzonych zostanie 10 Uczestników, którzy w okresie trwania programu osiągnęli największy obrót za zakup systemów rynnowych KROP, jednak nie mniejszy niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).  Nagrodą w tej kategorii jest pobyt w Kenii dla jednej osoby w październiku 2022 r.

III Kategoria- największa sprzedaż systemów dachowych Solid Steel:

W tej kategorii nagrodzonych zostanie 5 Uczestników, którzy w okresie trwania programu osiągnęli największy obrót za zakup produktów z grupy Solid Steel, jednak nie mniejszy niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).  Nagrodą w tej kategorii jest pobyt w Kenii dla jednej osoby w październiku 2022 r.

UWAGA – Każdy Uczestnik może zostać Laureatem w każdej kategorii oddzielnie.
 
III PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU MOTYWACYJNEGO I ZASADY PROGRAMU

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu Motywacyjnego jest zarejestrowanie się Uczestnika do aplikacji web znajdującej się na stronie www.blachomania.pl.
 2. Rejestracji do Programu Motywacyjnego Blachomania 2022 dokonuje manager na podstawie przekazanych przez Uczestnika danych (NIP, email, nr telefonu), na podstawie której wygenerowane zostanie hasło przekazane przez managera Uczestnikowi.
 3. Naliczenie obrotu następuje w momencie wystawienia końcowej faktury sprzedaży (bez faktur zaliczkowych) przez Organizatora, Uczestnikowi programu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w programie, Uczestnika, który ma nieuregulowane jakiekolwiek zobowiązania wobec Blachotrapez sp. z o.o. w Rabce Zdroju w terminie.
 5. Nagroda nie podlega wymianie na nagrody innego rodzaju.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z braków w dokumentacji Uczestników bądź nieprzekazania potrzebnych danych dla potrzeb skorzystania z nagród Programu Motywacyjnego.
 7. Ogłoszenie wyników Programu Motywacyjnego nastąpi na stronie www.blachomania.pl w terminie do 09.09.2022 r.
 8. Laureaci programu zostaną powiadomieni telefonicznie, za pomocą udostępnionej aplikacji oraz na stronie internetowej www.blachomania.pl.
 9. Wręczenie nagród zostanie potwierdzone protokołem przekazania nagrody.

 
 
IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pogram Motywacyjny będzie prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 2. Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, w tym prawa do uzyskania nagrody, na osoby trzecie.
 3. Organizator Programu Motywacyjnego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Programu Motywacyjnego w czasie trwania programu, jeżeli jest to uzasadnione celem programu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w programie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Programu Motywacyjnego. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.blachomania.pl.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc, które Uczestnicy mogą odpłatnie nabyć dla osób towarzyszących. Nabycie takich miejsc będzie możliwe wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora oraz na koszt Uczestnika.
 5. Każdy z Laureatów Programu Motywacyjnego, po otrzymaniu informacji o przyznaniu nagrody w postaci jednoosobowego pobytu w Kenii, jest zobowiązany do wskazania niezbędnych danych do jej realizacji, na każdoczesne wezwanie Organizatora, w formie oraz terminie wskazanym w wezwaniu. Zaniechanie terminu wskazanego przez Organizatora do podania informacji, o których mowa powyżej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymanej nagrody.
 6. Udział w programie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami RODO.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WW („RODO”), na potrzeby przedmiotowego programu.
 8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. administratorem danych osobowych jest Blachotrapez Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul.Kilińskiego 49 A; kontakt do inspektora ochrony danych: iod@blachotrapez.com.p.  Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie organizatora: https://www.blachotrapez.eu/pl/rodo
 9. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności w stosunku do Uczestników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, o ile takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem zaistnienia siły wyższej, bądź następstwem panującej w chwili rozpoczęcia Programu Motywacyjnego epidemii SARS COV-2.
 11. Wydanie nagrody nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu siła wyższa oznacza wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których strony przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć oraz którym nie mogły zapobiec, w szczególności wojnę, zamieszki, rozruchy społeczne, trzęsienie ziemi, pożar, sztorm, powódź, epidemie, zarządzenia władz i tym podobne zdarzenia oceniane zgodnie z doktryną prawa.

organizator:
edycja
2022
organizator: